Klauzula informacyjna RODO

WIOMAR Marcin Liżewski, NIP: 5931765931, REGON: 192871214, Zajączkowo, nr 34A, 83-111, poczta Miłobądz jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach związanych realizacją zamówienia, które Pan/Pani złożył(a), a w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych,
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia.
 3. Podane dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.) oraz zgodnie z treścią pozostałych przepisów w/w aktu prawnego.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane w sposób wymagany prawem do czasu realizacji umowy o dzieło, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych,
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom, które:
  1. zapewniają wsparcie w realizacji umów oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych,
  2. realizują przesyłki oraz zapewniają bieżącą obsługę prawną i księgową,
  3. są uprawnione do dokonywania kontroli zgodnie z przepisami prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W sprawie ochrony danych może Pan/Pani skontaktować się z WIOMAR Marcin Liżewski pod adresem: biuro@meblewiomar.pl .